Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

Общи условия

Национален конкурс „Моята любима книга-2016″

 

I. СЪЩНОСТ НА КОНКУРСА

 1. Национален конкурс „Моята любима книга – 2016”, наричан по-долу „Конкурс”, се организира от Сдружение „Всичко за книгите” (тел.: 02 944 53 80; 02 980 16 29; e-mail: knigi@vsichkozaknigite.bg), наричано по-долу „Организатор“.
 2. Националният конкурс „Моята любима книга-2016 г.“ се провежда на сайта www.vsichkozaknigite.bg, в раздел „Моята любима книга”.
 3. Цели на Kонкурса: Чрез онлайн гласуване да бъде избрана любимата книга на България, издадена през 2016 г. Да се привлече публичното и медийно внимание върху новите заглавия на българския книжен пазар. Да се предостави възможност на читателите да определят своите литературни фаворити в различните жанрове. Да се отличат най-обичаните книги и да се посочат като такива пред читателската публика. Да се създаде активен диалог за съвременната литература и определящите литературни тенденции.
 4. Срок: Конкурсът се провежда в два етапа:

4.1. Първият етап на Конкурса продължава от 00:00 ч. на 06.02.2017 г. до 24:00 ч. на 10.03.2017 г.

4.2. Вторият етап на Конкурсa продължава от 00:00 ч. на 13.03.2017 г. до 24:00 ч. на 19.03.2017 г.

4.3. Обявяване на резултатите: 21.03.2017 г. в сайта www.vsichkozaknigite.bg.

 1. Награди:

5.1. Книгата, събрала най-много гласове във втория етап на надпреварата, ще спечели Конкурса и ще получи приза „Любимата книга на България” за 2016 г.

5.2.  Авторът и/или издателят на книгата победител ще получи грамота.

5.3. Един от всички гласували в Конкурса ще спечели ваучер за книги на стойност 200 лв., осигурен от сдружение „Всичко за книгите“. Името на печелившия ще бъде избрано чрез теглене на томбола на 21.03.2017 г. в присъствието на нотариус. Печелившият ще може да закупи книги по избор в посочена от него книжарница (търговски обект, а не електронна книжарница).

5.4. В томболата за гласувалите ще бъдат изтеглени и поощрителни награди.

 1. Територия: Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Изложените по-долу Общи условия са задължителни и уреждат реда на провеждане на Конкурса и условията за участие в него. С извършването на което и да е от действията за участие в Конкурса, описани в настоящите Общи условия, участниците в гласуването потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно. Допълнителна информация за Конкурса и за Общите условия може да бъде получена и на телефони: 02 944 53 80 и 02 980 16 29.

III. ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ

 1. Право да гласува в Конкурса има всяко физическо лице, навършило 16 г.
 2. В първия етап на Конкурса всеки гласуващ има право да даде своя глас един път за една книга от всяка категория. Гласуващият не е длъжен да гласува във всички категории.
 3. Във втория етап на Конкурса всеки гласуващ има правото да даде своя глас еднократно за една от книгите финалисти, независимо дали е гласувал в първия етап, или не.
 4. В Конкурса не могат да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.

IV. УСЛОВИЯ ЗА КНИГИТЕ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА В КОНКУРСА

 1. В Конкурса може да се гласува за книги, които са издадени за пръв път на български език през 2016 година.
 2. В Конкурса НЕ могат да участват нови преводи на вече издавани книги.
 3. В Конкурса НЕ могат да участват допълнени и/или преработени издания на вече издавани книги.
 4. В Конкурса НЕ могат да участват сборници с текстове, части от които са публикувани в предишни издания (електронни или печатни).
 5. Книгите, които са част от поредица, участват като самостоятелни заглавия.
 6. Книгите трябва да принадлежат към някоя от следните категории: 1) Съвременна художествена проза; 2) Трилъри и криминална литература; 3) Фантастика, фентъзи и хорър; 4) Дамски романи; 5) Исторически романи; 6) Нехудожествена литература; 7) Поезия.
 7. В Конкурса НЕ могат да участват книги, предназначени за деца и тийнейджъри до 15-годишна възраст (включително).
 8. В Конкурса могат да участват книги, предназначени за читатели над 16-годишна възраст (Тук се включва така наречената Young Adult литература).
 9. В конкурса могат да участват само книги, които имат ISBN.
 10. В конкурса могат да участват само книги, които се разпространяват в електронни и физически книжарници в България.

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

Гласуването протича на два етапа.

 1. ПЪРВИ ЕТАП:

1.1 В раздел „Моята любима книга” е анкетната карта за гласуване, организирана по следния начин:

–  Форма за данни за контакт.

– Списък с книги, разделени по категории: 1) Съвременна художествена проза; 2) Трилъри и криминална литература; 3) Фантастика, фентъзи и хорър; 4) Дамски романи; 5) Исторически романи; 6) Нехудожествена литература; 7) Поезия.

– Книгите във всяка категория са подредени по азбучен ред, като всяко едно е представено със заглавие, автор и корица.

– Съдържа опция „Добави книга”. Тя дава възможност в хода на първия етап да се добавят книги, които не фигурират в списъка.

1.2. В първия етап на Конкурса всеки гласуващ има право да гласува по един път за една книга от всеки жанр. Гласуващият не е длъжен да гласува във всички категории.

1.3. За да гласува за своята любима книга, гласуващият трябва:

– Да попълни формата за контакт, където задължителни полета са три имена (задължително изписани на кирилица) и телефон (задължително започващ с нула).

– Да маркира книгата/ книгите, за която/ за които иска да гласува.

– Да натисне бутон „Гласувай”.

1.4. За да добави книга, която не фигурира в списъка,  гласуващият трябва:

– Да натисне бутон „Добави книга”, намиращ се под анкетната форма.

– Да попълни формата, като задължителни полета са: име; имейл; заглавие на книгата; име на автора на книгата. В незадължителното поле за допълнителни данни може да въведе всяка друга информация, която да улесни екипа на „Всичко за книгите” при одобряването на книгата – например издателство, жанр, ISBN и други.

– Да натисне бутон „Изпрати”.

В рамките на 48 часа Организаторът вписва добавената книга, ако тя вече не присъства в списъка и ако отговаря на Общите условия на Конкурса. Ако добавената книга не отговаря на тези критерии, Организаторът не вписва новата книга в списъка и уведомява гласуващия с имейл.

– Ако добавената книга отговаря на условията на Конкурса, тя ще се появи по азбучен ред в списъка с книги в категорията, към която се отнася. Гласуващият трябва да изпълни всички действия, описани в 1.3. от т. V. от правилата, за да бъде отчетен неговият глас.

– Гласуващият може да добавя само една книга.

2. ВТОРИ ЕТАП:

2.1. Във втория етап на конкурса участват по 3 книги, събрали най-много гласове през първия етап във всяка една от 7-те категории. Всяка книга получава по-подробно представяне. Гласуващият има правото да даде своя глас еднократно само за една от книгите финалисти.

VI. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 1. На 21.03.2017 г. в сайта www.vsichkozaknigite.bg ще бъдат публикувани резултатите от Конкурса „Моята любима книга – 2016” – ще бъдат обявени книгата победител и класирането на останалите заглавия, участващи във втория етап на надпреварата.
 2. На 21.03.2017 г. в присъствието на нотариус ще бъде изтеглена томбола, съдържаща имената на всички гласували в Конкурса. Един ще спечели голямата награда, а други ще получат поощрителни награди. На същия ден в сайта www.vsichkozaknigite.bg ще бъдат обявени имената на всички печеливши от томболата.

 VII. НАГРАДИ И ПOЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. Книгата, събрала най-много гласове във втория етап на надпреварата, ще спечели Конкурса и ще получи приза „Любимата книга на България” за 2016 г.
 2. Авторът и/или издателят на книгата победител ще получи грамота.
 3. Един от всички гласували в Конкурса ще спечели голямата награда – ваучер за книги на стойност 200 лв., осигурен от сдружение „Всичко за книгите“. Печелившият ще може да закупи книги по избор в посочена от него книжарница (търговски обект, а не електронна книжарница) на територията на Република България.
 4. В томболата за гласувалите ще бъдат изтеглени и поощрителни награди.
 5. В срок до 3 работни дни след датата, на която в сайта се обявят имената на печелившите в томболата, Организаторът ще се свърже с тях, за да уточнят получаването на наградите.
 6. Ако Организаторът не успее да се свърже с някого от печелившите в томболата в рамките на 10 работни дни след обявяването на резултатите от томболата в сайта, спечелилият губи правата върху наградата си.
 7. Гласуващите в Конкурса дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Конкурса.
 8. Ако някой от спечелилите в томболата желае да преотстъпи наградата си на трето лице, той е длъжен да уведоми Организатора лично.
 9. Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна или за нея да получи пари или други облаги.
 10. Организаторът на Конкурса не носи отговорност за пропуснати срокове и ползи, при условие че печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

VIII. ЗАЩИТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

Предоставените  данни  от гласувалите в Конкурса ще бъдат използвани от Организатора и всички фирми, обслужващи Конкурса, само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди. С гласуването в Конкурса се счита, че участникът дава доброволното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои данни за контакт. След приключване на  Конкурса и изпращането на наградите базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

Изискването на Организатора за предоставяне на данни за контакт за целите на Конкурса не противоречи на Закона за защита на личните данни.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. Допълненията и измененията влизат в сила от датата на публикуването им в сайта www.vsichkozaknigite.bg.
 2. Настоящите Условия са в сила от 06.02.2017 г.
 3. Организаторът си запазва правото да анулира гласа на гласуващ, който не спазва тези правила за участие или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
 4. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху резултатите от Конкурса и уронват доброто име на Организатора. Всеки опит за измама ще доведе до анулиране на гласа на гласуващия, за което последният ще бъде уведомен чрез обаждане на телефонния номер, с който се е регистрирал за участие.
 5. Организаторът на Конкурса няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока по т. VII.
 6. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на гласуването в Конкурса.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Партньори

Медийни Партньори на конкурса