Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

Общи условия

Национален конкурс „Моята любима книжарница”

 

I. СЪЩНОСТ НА КОНКУРСА

 1. Национален конкурс „Моята любима книжарница”, наричан по-долу „Конкурс”, се организира от сдружение „Всичко за книгите“ (тел.: 02 944 53 80; 02 980 16 29; e-mail: knizharnitsi@vsichkozaknigite.bg), наричано по-долу „Организатор“.
 2. Конкурсът „Моята любима книжарница” се провежда на интернет страницата www.vsichkozaknigite.bg.
 3. Цел на конкурса: Чрез онлайн гласуване да бъде избрана любимата книжарница на България – тази, която е спечелила доверието на най-много хора и ги е превърнала в свои лоялни клиенти; да се утвърди като конкурс, в който не жури, а читателите, хората, заради които съществуват книжарниците, присъждат наградата; да се покаже уважение към професията на книжаря и към книжарниците като място за културни събития и социални контакти.
 4. Срок: Конкурсът се провежда в периода от 00:00 ч. на 01.11.2016 г. до 23:59 ч. на 04.12.2016 г.
 5. Награди:

5.1. Книжарницата, събрала най-много гласове чрез онлайн гласуване по време на конкурса, ще получи приза „Любимата книжарница на България -2016 г.” и ще спечели голямата награда.

5.2. Един от всички гласували в конкурса ще спечели ваучер за книги на стойност 200 лв. Името на печелившия ще бъде избрано чрез публично теглене на томбола на 17 декември 2016 г Той ще може да използва ваучера, осигурен от сдружение „Всичко за книгите”, и да закупи книги по избор на стойност 200 лв. в посочена от него  книжарница (търговски обект, а не електронна книжарница).

5.3.  В томболата за гласувалите ще бъдат изтеглени и поощрителни награди.

 1. Книжарницата победител в конкурса ще бъдe обявенa на 07.12.2016 г.в сайта vsichkozaknigite.bg
 2. Имената на печелившите в томболата ще бъдат обявени в сайта vsichkozaknigite.bg на 19.12.2016 г.
 3. Територия: конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Изложените по-долу Общи условия са задължителни и уреждат реда на провеждане на Конкурса и условията за участие в него. С извършването на което и да е от действията за участие в Конкурса, описани в настоящите Общи условия, участниците в гласуването потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно. Допълнителна информация за Конкурса и за Общите условия може да бъде получена и на телефони: 02 944 53 80; 02 980 16 29; работно време от 10:00 до 17:00 часа всеки делничен ден; e-mail: knizharnitsi@vsichkozaknigite.bg.

Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Условия. Допълненията и измененията влизат в сила от датата на публикуването им в сайта  www.vsichkozaknigite.bg.

III. ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ

 1. Право да гласува в конкурса има всяко физическо лице без ограничение на възраст и гражданство.
 2. В конкурса не могат да участват служители на Организатора и членове на техните семейства.
 3. Всеки гласуващ има право да даде своя глас един път за една книжарница.

IV. УСЛОВИЯ ЗА КНИЖАРНИЦИТЕ, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА В КОНКУРСА

 1. В конкурса може да се гласува за книжарници и да се добавят книжарници, в които преобладаващият асортимент от стоки са книгите.
 2. Книжарниците могат да са независими, както и да са част от верига, като всяка книжарница от веригата участва самостоятелно.
 3. Книжарниците трябва да са търговски обекти, а не електронни книжарници.
 4. Може да се гласува само за книжарници, които функционират към момента на конкурса.
 5. Не могат да бъдат добавяни книжарници, чиито собственици са заявили желание техните обекти да не бъдат вписвани в списъка за гласуване.
 6. Организаторът си запазва правото да не вписва в списъка за гласуване книжарници, чиито действия са в разрез с принципите и възгледите на Организатора.

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът се провежда на сайта vsichkozaknigite.bg. В раздел „Моята любима книжарница” има анкетна карта за онлайн гласуване.
 2. Анкетната карта за гласуване е организирана по следния начин:

– съдържа списък с книжарници, съставен по градове, подредени по азбучен ред.

– книжарниците във всеки град са подредени по азбучен ред според тяхното наименование.

(Всяка книжарница, която е част от верига, е записана самостоятелно.)

– съдържа опция „Добави книжарница”. Тя дава възможност да се добавят книжарници, които не фигурират в списъка.

 1. За да гласува за своята любима книжарница, гласуващият трябва:

– да избере град от падащото меню и след това да избере книжарницата, за която желае да гласува.

– да попълни формата за контакт, където задължителни полета са: име, презиме, фамилия, изписани на кирилица,  и телефон.

– да отбележи, че е прочел и че е съгласен с Общите условия на Конкурса.

– ако желае, да попълни анкетата: „Доколко книжарницата, за която гласувате, отговаря на следните критерии“.

– да натисне бутон „Гласувай”.

 1. За да добави книжарница, която не фигурира в списъка, гласуващият трябва:

– да натисне бутон „Добави книжарница”, намиращ се под анкетната форма.

– ще се отвори нова страница, където трябва да попълни коректно и точно данните за контакт и двете полета – в първото поле се изписва градът, а във второто – наименованието на книжарницата и след него – нейният адрес.

– да натисне бутон „Изпрати”.

В рамките на 24 часа Организаторът вписва добавената книжарница, ако тя вече не присъства в списъка и ако отговаря на критериите, описани в т. IV от настоящите Общи условия. Ако добавената книжарница не отговаря на тези критерии, Организаторът има право да не вписа новата книжарница в списъка.

– след като добавената книжарница се появи в списъка с книжарници на съответния град, гласуващият трябва да изпълни всички действия, описани в т. V.3 от Общите условия, за да бъде отчетен неговият глас.

 1. Анкетната форма съдържа и допълнителна незадължителна анкета.

В нея гласуващият може да оцени от 1 до 5 доколко книжарницата, за която е гласувал, отговаря на следните критерии: 1. обслужване 2. асортимент 3. подреждане 4. атмосфера 5. бонуси към клиентите.

Допълнителната анкета трява да бъде попълнена, преди да бъде натиснат бутонът „Гласувай”.

 1. Всеки гласуващ има право да даде своя глас един път за една книжарница.

VI. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

 1. На 07 декември 2016 г. в сайта vsichkozaknigite.bg ще бъде обявена книжарницата, събрала най-много гласове по време на конкурса. Тя ще получи приза „Любимата книжарница на България”.  На 07 декември 2016 г. на сайта vsichkozaknigite.bg. ще бъдат обявени и резултатите от крайното класиране на всички книжарници.
 2. На 18 декември 2016 г. в 12:00 ч. на щанда на ИК „Кръгозор” по време на Софийския международен панаир на книгата в НДК публично чрез томбола с имената на всички гласували в конкурса ще бъдат изтеглени печелившите. Един от тях ще получи ваучер на стойност 200 лв., осигурен от сдружение „Всичко за книгите”, и ще може да закупи книги по избор в посочена от него книжарница (търговски обект, а не електронна книжарница). Валидността на ваучера е 2 месеца, считано от деня на връчването му. Останалите печеливши ще получат поощрителни награди.

На  19 декември 2016 г.  в сайта www.vsichkozaknigite.bg  бъдат обявени имената на всички печеливши от томболата.

VII. ПOЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. В срок до 3 работни дни след датата, на която в сайта vsichkozaknigite.bg се обяви името на печелившата книжарница, oторизиран представител на Организатора ще се свърже с нея, за да уточнят получаването на наградата.
 2. В срок до 3 работни дни след датата, на която в сайта www.vsichkozaknigite.bg се обявят имената на печелившите в томболата, Организаторът ще се свърже с тях, за да уточнят получаването на наградите. Ваучерът може да бъде използван в избрана от печелившия книжарница (търговски обект, а не електронна книжарница) на територията на Република България. Ако печелившият е лице под 14 години, може да се възползва от ваучера в присъствието на настойник.
 3. Ако Организаторът не успее да се свърже с някой от печелившите в томболата в рамките на 10 работни дни след обявяването на резултатите от томболата в сайта, спечелилият губи правата върху наградата си.
 4. Гласуващите в конкурса дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Конкурса.
 5. Ако някой от спечелилите в томболата желае да преотстъпи наградата си на трето лице, той е длъжен да уведоми Организатора лично.
 6. Участникът не може да иска наградата да бъде разменяна или за нея да получи пари или други облаги.
 7. Организаторът на Конкурса не носи отговорност за пропуснати срокове и ползи, при условие че печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт.

VIII. ЗАЩИТА НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ

 Предоставените  данни  от гласувалите в Конкурса ще бъдат използвани от Организатора и всички фирми, обслужващи Конкурса, само и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди. С гласуването в Конкурса се счита, че участникът дава доброволното си съгласие да предостави на Организатора съответните свои данни за контакт. След приключване на  Конкурса и изпращането на наградите базата данни на всички участници ще бъде изтрита.

Изискването на Организатора за предоставяне на данни за контакт за целите на Конкурса не противоречи на Закона за защита на личните данни.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Условия са в сила от 01.11.2016 г.
 2. Организаторът си запазва правото да анулира гласа на гласуващ, който не спазва тези правила за участие или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
 3. Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху резултатите от Конкурса и уронват доброто име на Организатора. Всеки опит за измама ще доведе до анулиране на гласа на гласуващия, за което последният ще бъде уведомен чрез обаждане на телефонния номер, с който се е регистрирал за участие.
 4. Организаторът на Конкурса няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след изтичане на срока по т. VII.
 5. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на гласуването в Конкурса.

Основен медиен партньор на конкурса: Българска национална телевизия.

Медийните ни партньори:

 

3 thoughts on “Общи условия”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Медийни Партньори на конкурса

Партньори

Партньори