Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

Author image

Младен Енчев

Младен Енчев е роден през 1957 г. в Разград. Завършва специалност „Българска филология“ в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. От 1984 г. е преподавател в същия университет. Защитава кандидатска дисертация през 1994 г., а от 2001 г. е доцент. Чете лекции по Българска литература за деца, Световна литературна класика за деца и История на българската литература. Преподавал е български език, литература и култура в Прешовския университет, Словакия. По-важни негови работи са: „Функции на пародийното в литературната приказка“ (дисертация за присъждане на званието „Кандидат на филологическите науки“, 1991), „Българска литература за деца. Интерпретации на текстове“ (1999), „Споменът на лотофагите (Комуникативни стратегии на лирическия текст в българската поезия за деца)“ (2001).

Партньори