Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

Книгата за литературата

„ Книгата за литературата “ – мост между академичните познания и общата култураspk

Често, увлечени в личното си отношение към книгите, хората забравят, че литературата може да бъде изучавана и като наука. Това е и психологическата основа на все по-шумния ропот срещу училищното обучение, което набляга на литературно-историческата материя повече, отколкото на емоционално-личното отношение към четивата.

Литературната наука е изключително важна за пълноценното четене. Това е контекстът, в който се разполага всеки елемент от писаното слово. Историографията на литературата не просто очертава пътя ѝ на развитие, а набелязва и промените в основните цивилизационни кодове, които я дефинират.

Всяка книга, дори това да не е изрично търсено от автора, съдържа в себе си всичко писано преди нея – не просто в рамките на сюжета и наратива, но в езика, в надстройката, в различните мисловни парадигми.

С две думи, невъзможно е да се разбере пълноценно добрата книга, без да се познават добре тези, които са били написани преди нея и са минали проверката на времето.

Ето тук идва ролята на учебниците. Използвам този термин в най-общия му смисъл. Почти съм склонна да изключа помагалата, гръмко наречени учебници, които се използват в училище.

„ Книгата за литературата “, издадена на български от „Книгомания“ по лиценз на Dorling Kindersley, е точно такъв учебник. Рядкост е енциклопедичната ширина да бъде побрана в сравнително неголям обем, но в този случай е постигнато. Добре подбрани, балансирано разпределени във времето и пространството статии за ключови произведения, литературни течения и автори.

Още по-полезен е този почти справочник от гледна точка на информационното цунами в интернет. Той може да бъде използван като скелет за изграждане на обща литературна култура. Но най-вече е ориентир в мъглата.

Трудно е да се определи точният таргет на „ Книгата за литературата “. Тя би могла да се разглежда като удобно помагало за ученици и студенти – на различно ниво и с различен обсег на дирене. Най-вече е предназначена за неизкушения и неакадемично настроен масов читател, който има нужда от пресяване на личните си критерии и допълване на познанията. Би могла да се използва като помагало от учителите, които са ограничени от педагогическата методика, но имат вътрешната необходимост да дадат нещо повече на учениците си. Толкова е специфична тази книга, че не би могла да се причисли нито към масовата, нито към специализираната литература.

Написана е на ръба между академичния и популярния език. Увлекателна и информативна едновременно, тя дава поглед към един по-широк тип литературна парадигма, сравнително непозната у нас. Голяма част от авторите, споменати в нея, не са превеждани на български, но това е без особено значение за поколението, което говори английски по-добре от родния си език. Всъщност тази книга, въпреки неизбежната ограниченост на информацията, би могла да бъде един от детайлите, които да изградят нови измерения на литературното познание у нас.

Разбира се, фактът, че “ Книгата за литературата “ е популярна книжнина, а не академична, не бива да бъде пренебрегван. Съществуват и немалко проблеми, свързани с избора на българските редактори да използват стари преводи, без осъвременяване и заедно с граматическите и стилистическите им проблеми. Това е видимо още на корицата, практически без контекст. До голяма степен това разваля първото впечатление от иначе хубавото томче.

Като цяло обаче това е полезна и важна книга, мост, свързващ академичната литературна историография и анализ и читателската нужда от обща литературна култура.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Партньори