Портал за книги, четене и литературна критика.ВСИЧКО ЗА КНИГИТЕ ПОДКРЕПЯ ПРЕДАВАНЕТО "ДЕНЯТ ЗАПОЧВА С КУЛТУРА"

Всичко за книгите

класациите

Дебатът за класациите и наградите в литературата у нас тепърва започваspk

Две дискусии през ноември дадоха тон на годишната равносметка в литературния ни живот. В Софийския университет в рамките на Третия международен филологически форум за млади изследователи се проведе дискусия за ролята и проблемите на критиката днес. Тенденцията, която тази дискусия отрази, е изключително важна и достойна за отбелязване. Разговорът отвори полето на критиката, извеждайки я от академичната ѝ дистанцираност. След организираната през 2017 г. от Сдружение „Всичко за книгите“ дискусия на тема „Читатели, блогъри критици – срещата (не)възможна“, това може би беше първият дебат, в който нивата се смесиха. Научната, високата критика се срещна с оперативната и популярната на територията на бъдещите експерти-филолози.

Втората дискусия от този ред беше отново дело на Сдружение „Всичко за книгите“ и касаеше класациите на книги – както наградите, степенуващи литературата по значимост, така и книжарските класации за най-продавани заглавия.

И в двете дискусии се промъкна един общ мотив – разривът между читателите и оценяващите литературата е видим, но пукнатините могат да бъдат запълнени и това е вече реално протичащ процес.

Контекстът, в който се развива българската литература, е многостранен. Особени времена са – отваряме се към света, четенето е модерно, имаме сравнително бедно откъм литература минало (въпреки учебникарските твърдения), идва поколение, което познава английския език по-добре от своя роден. Всичко това са фактори, които определят не само облика на писаното слово, но и начина, по който то се оценява.

Субективността на критиката, стана ясно по време на дискусиите, е релевантна на субективността на класациите. Това също е част от процеса, в който всички нива на литературната среда стават равнопоставени чрез нахлуването на маркетинга в книжното дело. Авторите са задължителна част от него, критиците – също, а класациите се правят на базата по-скоро на маркетингови, отколкото на качествени критерии.

Оценката на литературата – обективна или субективна – минава именно през мерките на пазара. И в двете дискусии базов акцент беше необходимостта от взаимопроникване на критериите. Същевременно беше изяснено, че липсва обединителен център, около който да се оформи единен възглед за състоянието на литературата и литературния пазар.

Веригите книжарници, които изнасят класации за продажби, са обвързани с издателства пряко или непряко. Всеки опит да се потърси общ елемент опира до собствените им пазарни интереси и се проваля. Затова често класациите за най-продавани книги, които сами по себе си трябва да са изключително обективни, най-често отразяват само таргетирането и вътрешната политика на издателствата и техните търговски вериги. Това не е манипулация, нито изкривяване на данните, а неизбежното отразяване на реалността през различни по същността си ракурси. За разлика от държави с традиции в това отношение, като САЩ, където класацията на NYT се базира на данни от национално общо и статистически издържано изследване, тук всяка отделна класация е базирана върху частични и непълни данни.

Субективни са от своя страна и наградите за литература, които също оформят някакво класиране по значимост на литературните творби. Там предстои много работа, съгласиха се участниците в дискусията. Става дума за плътност на критериите, за прозрачност при избора и работа на журитата, за адекватна държавна политика.

В крайна сметка разговорът, свързан с класациите на книги, е само отворен, но не и завършен. Той маркира базовите проблеми, но решаването им е въпрос на продължителна дискусия, в която да бъдат ангажирани всички, свързани с книгите – от книжарите до академиците. Разбира се, въпрос е и на активно съдействие на държавните институции, свързани с културата, които управляват една значителна част от процесите.Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


Партньори